top of page

ImmigrAssess D-Cat

  • 1Step

About

برای اخذ اقامت پرتغال، روش های مختلف و متنوعی وجود دارند که عبارتند از : اقامت از طریق جاب آفر -D1 اقامت از طریق ایجاد کسب و‌ کار و راه اندازی شرکت یا استارت آپ در پرتغال - D2 اقامت از طریق یافتن مشاغل حرفه ای، انجام امور تحقیقات در مراکز تحقیقاتی پرتغال - D3 اقامت از طریق تحصیل در مدارس و دانشگاه های پرتغال - D4 اقامت از طریق تمکن مالی و اثبات درآمدهای متدوام در کشور مبدا - D7 اقامت از طریق دیجیتال نوماد ویزا و اثبات درآمدهای ناشی از قراردادها یا پروژه های از راه دور - D8 گلدن ویزا: سرمایه گذاری در پرتغال یا ایجاد کسب و کار و استخدام ‌۸ تا ۱۰ نیرو اینکه کدام روش برای شما متناسب باشد بستگی به شرایط شما دارد. به همین منظور و جهت ارزیابی دقیق شرایط شما و تناسب آن با هر کدام از روش های موجود برای اخذ اقامت پرتغال ، فرمی را تهیه و تنظیم نموده ایم که با تکمیل آن میتوان شرایط را ارزیابی کرد . در این برنامه میتوانید با پاسخ به سوالات مطرح شده، نسبت به واجد شرایط بودن خود و خانواده جهت اقدام برای اخذ اقامت پرتغال اطلاع یابید.

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Price

Free

Share

bottom of page