top of page

خدمات عمومی

ثبت نام شما و خانواده شما در کلاس های پرتغالی

IMG_4281.PNG

توضیحات

اگر میخواهید در جوامع پرتغالی نفوذ کنید و روابط اجتماعی و اقتصادی خود را توسعه دهید ، نیاز دارید تا به زبان پرتغالی صحبت کنید . یکی از روش‌های یادگیری ، حضور در کلاسهای زبان پرتغالی است که‌کمک شایانی به یادگیری زبان پرتغالی میکند. در پرنغال موسسات متعددی هستند کتبه تدریس زبان پرتغالی مشغول هستند و هر کدام هزینه های خود را دارند. ولی در این میان دولت هم‌ کلاسهای پرتغالی رایگانی را برگزار میکند که یافتن آنها و‌ ثبت نام در آنها کار ساده ای نیست . میتوانید این خدمات را نیز از مجموعه ما تقاضا کنید . ما بر اساس محل زندگی شما با شما را در نزدیکترین مرکز آموزشی ثبت نام خواهیم کرد.

bottom of page