top of page

خدمات عمومی

مدیریت املاک شما در پرتغال

IMG_4281.PNG

توضیحات

اگر در پرتغال صاحب املاک هستید و از آن بهره برداری نمی کنید میتواند مدیریت آن را به ما بسپارید. مجموعه Portugal Residency با بهره برداری از تجارب مدیران خود می‌تواند در مدیریت املاک شما و ایجاد درآمد برای شما همکاری تنگاتنگی را با شما داشته باشد . بهره برداری از Airbnb و اجاره املاک به گردشگران در فصول پرگردشکر و همچنین قراردادهای اجاره دراز مدت از جمله اموری است که مجموعه ما می‌تواند شما را در آن یاری کند .

bottom of page