top of page

خدمات عمومی

خرید اتومبیل و نقل و انتقال اسناد

IMG_4281.PNG

توضیحات

خرید اتومبیل یکی از نیاز های ضروری هر فرد و خانواده است و عدم اطلاع از چگونگی انجام آن چه در مراحل خرید و پرداخت و استفاده از تسهیلات و چه در نقل و انتقال سند باعث هدر رفتن وقت با ارزش شما و‌ گاها خسارت های مالی جبران ناپذیری میگردد . خرید اتومبیل خود را با شرکت های همکار ما تجربه کنید و از خرید خود لذت ببرید.

bottom of page