top of page

خدمات عمومی

خدمات پرداخت مالیات خودرو

IMG_4281.PNG

توضیحات

پرداخت سالیانه مالیات و عوارض اتومبیل از مواردی است که در نگهداری اتومبیل باید به آن دقت کرد و‌ عدم پرداخت به موقع آن باعث جریمه های متعدد و ‌صعودی می شود. مدیریت انجام چنین اموری را میتوانید بر عهده وکلای ما بگذارید تا به نمایندگی از شما ، چنین اموری را برای شما در موعد مقرر به انجام برسانند و‌ دغدغه های شما را در این مورد از بین ببرند .

bottom of page