top of page

خدمات عمومی

خدمات عقد قرارداد با شرکت های آب، برق، مخابرات و ...

IMG_4281.PNG

توضیحات

در پرتغال به محض اجاره یا خرید هر ملکی میبایست تمام قرارداد های آب ، برق، اینترنت، گاز و … به نام خریدار یا مستاجر تغییر کند و ماهیانه هزینه های آن پرداخت گردد . مراجعه به ادارات‌ مختلف و عقد قرارداد های مربوطه به بهترین روش ممکن کاری چالش برانگیز برای شما خواهد بود اگر از شرایط قرارداد ها و بهترین نرخ های موجود در بازار مطلع نباشید . با واگذار کردن این امور به مجموعه Portugal Residency ضمن اطمینان از انجام کار در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل ممکن، از بهترین پکیج های مربوطه در زمینه های برق، اینترنت و تلفن بهره برداری کنید .

bottom of page