top of page

خدمات عمومی

بازرسی دوره ای اتومبیل شما

IMG_4281.PNG

توضیحات

معاینه فنی اتومبیل در پرتغال امری اجباری است و با توجه به سال ساخت اتومبیل ، تکرار این معاینه در هر سال یا هر چند سال یک بار باید انجام بپذیرد . مراکز‌انجام معاینه فنی در سراسر پرتغال پراکنده هستند و بهتر این است که قبل از حضور برای معاینه فنی نسبت به تعیین وقت بصورت آنلاین یا تلفنی اقدام کنید. با انجام معاینه فنی ، برچسبی را دریافت میکنید که الصاق کردن آن روی شیشه جلویی اتومبیل ضروریست و عدم وجود از جرایم راهنمایی و رانندگی محسوب میشود . اگر فرصت انجام این کار را ندارید، میتوانید این کار مهم را نیز به ما بسپارید تا به بهترین نحو ‌در کوتاه ترین زمان ممکن ، برچسب معاینه فنی اتومبیل خود را دریافت کنید.

bottom of page