top of page

ویزای اقامت استارتاپ

خدمات اقامت

توضيحات 

اگر شما یک طرح تجاری مبتنی بر فناوری دارید یا بنیانگذار استارت آپ هستید و اگر در اتحادیه اروپا زندگی نمی کنید ، پس چرا برنامه خود را در محیط زیست کاملا توسعه یافته ی استارتاپ های پرتغال راه اندازی نمی کنید و از حقوق شهروندی پرتغال و یک زندگی با کیفیت بهره برداری نمی کنید؟
استارت آپ ویزای پرتغال به شما این امکان را میدهد تا در یک محیط کاملا پویا و با حمایت های مالی و معنوی دولت بتوانید استارت آپ خود را در پرتغال توسعه دهید و از اقامت این کشور زیبا و آرام بهره برداری کنید. و نهایتا بعد از ۵ سال گذرنامه پرتغالی دریافت کنید.

Image by Iswanto Arif
IMG_4281.PNG
bottom of page