top of page

خدمات ویزای اقامت D7

خدمات اقامت

توضيحات 

ویزای اقامتی تمکن مالی یا D7 یکی از بهترین روش های اخذ اقامت پرتغال است. اگر شما هم از اجاره املاک، سود سپرده بانکی، سود سهام و حقوق بازنشستگی بهره مند هستید، می توانید از فرصت استفاده کنید و اقامت پرتغال را اخذ کنید.

Image by Iswanto Arif
IMG_4281.PNG
bottom of page