top of page

خدمات ویزای اقامت دانشجویی

خدمات اقامت

توضيحات 

تحصیل در دانشگاه ها و موسسات پرتغال، یکی از بهترین و کم هزینه ترین روش های دریافت اقامت پرتغال است . ما از ابتدای کار با ارایه مشاوره در خصوص روند موفق دریافت کارت اقامت پرتغال در کنار شما خواهیم بود.از انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه ، اخذ پذیرش، ثبت نام دانشگاه، تا مصاحبه از دفتر VFS سفارت پرتغال در ایران و وقت انگشت نگاری و تحویل مدارک در اداره مهاجرت پرتغال و ... همراهتان خواهیم بود.

Image by Iswanto Arif
IMG_4281.PNG
bottom of page