top of page
IMG_4281.PNG

IRS یا مفاصا حساب مالیاتی

خدمات تجاری

Property Description

توضیحات

مفاصا حساب مالیاتی یکی از مهمترین امور مالیاتی یک شرکت و یک فرد می باشد که سالانه می بایست بر اساس سال مالیاتی هر شرکت از اداره مالیات پرتغال که فینانسش نام دارد اخذ گردد. در پرتغال تمامی افراد حقیقی و حقوقی می بایست نسبت به دریافت این مفاصا حساب اقدام کنند . و این مفاصا حساب مدرکی است که بدون آن شما نمیتوانید از هیچ موسسه مالی منجمله بانک ها از دریافت وام بهره مند شوید.
برای دریافت یک مفاصا حساب مالیاتی حرفه ای باید به حساب داران مجرب و خوش قول مراجعه کنید. تیم حسابداران حرفه ای ما برای انجام امور مالی و مالیاتی شرکتی و شخصی شما آماده هر گونه همکاری هستند.

Image by Sean Pollock
bottom of page