top of page
IMG_4281.PNG

ثبت "نام" شرکت

خدمات تجاری

Property Description

توضیحات

آیا نامی برای شرکت خود انتخاب کرده اید؟ اگر بله ، پس باید بررسی کنیم که آیا این نام قبلاً در پرتغال توسط شرکت دیگری ثبت شده است یا خیر.اینکه چه نامی مد نظر باشد و با چه سرعتی میخواهید امور تعیین و ثبت نام شرکت را انجام دهید، امریست که تخصص و سرعت عمل خاص خود را می طلبد و مجموعه ما در پرتغال میتواند آن را برای شما تسهیل کند.

Image by Sean Pollock
bottom of page