top of page
Search

۲۵ آوریل روز آزادی پرتغال مبارک باد

روز ۲۵ آوریل که به روز انقلاب مبخکی پرتغال معروف است هر ساله بعنوان روز آزادی پرتغال جشن گرفته می شود . در سال ۱۹۷۴ در این روز نظامیان چپگرا و مخالف استبداد حکومت سالازار دست به کودتایی آرام زدند که بلافاصله با موج‌ مردم روبه رو شد و مردم که از حکومت استبدادی سالازار خسته شده بودند به این کودتا پیوستند و با گذاشتن گل های میخک در سلاح های گرم نظامیان ، آن را رنگین تر و وزین تر کردند . این روز در پرتغال تعطیل رسمی است و امسال هزاران نفر از مردم لیسبون بعد از دو سال وضعیت کرونا به خیابان ها آمدند و چهل و هشتمین سالروز این واقعه تاریخی را جشن گرفتند.

بنای پل معلق و فلزی معروف ۲۵ آوریل لیسبون نیز بنام این اتفاق مهم نامگذاری شده است .


0 views0 comments
IMG_4281.PNG