top of page
Search

شرکت بیمه کار آفرین، از این پس، تمام قرارداد های گروه پرتغال رزیدنسی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد

تحولی نوین در صنعت مهاجرت : از این پس تمام قرارداد های گروه پرتغال رزیدنسی را با پوشش بیمه ای شرکت بیمه کارآفرین دریافت کنید .

میدانید که در موضوع مهاجرت بحث اعتماد و اطمینان به مجموعه سرویس دهنده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در نهایت اینحس اعتماد و اطمینان است که باعث نهایی شدن یک قرارداد مهاجرتی میگردد و عدم وجود آن در این مسیر باعث آشفتگی خاطر، شک وناراحتی میگردد .

مجموعه پرتغال رزیدنسی با توجه به سابقه حرفه ای و موفق بنیانگذاران آن و با داشتن پرونده های موفق مهاجرتی متعددی که حاصلمسئولیت شناسی در برابر تعهدات خود در قبال مشتریان بوده است، طی مذاکرات طولانی با شرکت بیمه کارآفرین موفق شد بعنوان اولینو تنها مجموعه فعال در صنعت مهاجرت و سرمایه گذاری، به دریافت پوشش بیمه ای برای تمام قرارداد های خود نایل گردد.

با ایجاد این تحول بزرگ، مشتریان مجموعه پرتغال رزیدنسی با اعتماد و خاطری آسوده تر و با پشتوانه یک شرکت بیمه گر داخلیایرانی که مهر تاییدی است بر عملکرد و اعتماد به این مجموعه، امور مهاجرت خود به پرتغال را به ما می سپارند.

با داشتن این بیمه نامه، هرگونه خسارات مالی ناشی از مسئولیت حرفه ای قراردادی پرتغال رزیدنسی که در اثر اشتباه، غفلت، خطا یاقصور در تعهدات ایجاد شده باشد، تحت پوشش بیمه کارآفرین قرار می گیرد و شرکت بیمه کارآفرین، حداکثر تا سقف مبلغ قرارداد شمارا جبران خسارات میکند

1 view0 comments
IMG_4281.PNG