top of page

دوشنبه - سوم ژوئن ۲۰۲۴ روز سرنوشت ساز در عملکرد آیما و‌ قوانین جدید برای مهاجرت به پرتغال

آقای آنتونیو لیتائو آمارو، وزیر دولت پرتغال اعلام کرد که روز دوشنبه برنامه های اجرایی دولت در خصوص برون رفت از وضعیت فعلی آیماو قوانین جدید مهاجرت در هیات دولت ارایه خواهند گردید .


یکی از پیچیده ترین موضوعاتی که آقای آنتونیو لیتائو آمارو در وزارت خانه خود به آن رو به رو‌ است، موضوع مهاجرت است. ایشان میگویند که این موضوع یکی از سنگین ترین مواردی‌است که از دولت قبل به ارث‌برده اند. نه تنها به دلیل انتخاب اشتباه قوانین و مقررات ورود به پرتغال، بلکه به دلیل انقراض SEF و ایجاد تشکیلات جدیدی بنام AIMA که از نظر نیرو و تجهیزات دچار مشکل است.


ایشان اظهار میکنند که این وضعیت صراحتا نتیجه یک اشتباه بزرگ سیاسی از سوی دولت قبلی است که پیامدهایی بر جریان‌های مهاجرتی داشته و باعث ایجاد وضعیتی نامناسب شده است که در آن هزاران نفر امروز در پرتغال زندگی می‌کنند. وجود بیش از ۴۰۰,۰۰۰ پرونده در حال بررسی، فرآیندهایی که هنوز تصمیم‌گیری نشده‌اند، افرادی که به دلیل نبود پاسخ از سوی دولت، وضعیت اقامتشان به‌طور رسمی حل نشده است، ببسیار نگران‌کننده است. این وضعیت موجود بسیار نامناسب است و به‌وضوح نیاز به راه حل‌های جدیدی از سوی دولت دارد و این دولت این موضوع را حل خواهد کرد.


وزیر دولت بیست و چهارم پرتغال اعلام‌ کرد:

روز دوشنبه، یک برنامه‌ی اجرایی برای مهاجرت به پرتغال ارائه خواهد شد و پس از تصمیم‌گیری هیات وزیران، هر یک از این اقدامات معرفی خواهند شد.

دولت بیان کرده که دیدگاهش بر ۳محور اصلی استوار است.

۱- پرتغال به مهاجران نیاز دارد، اما به قوانین نیز نیاز دارد. ۲- قوانین بهتر و در برخی موارد، قوانین سختگیرانه‌تر.

۳-پرتغال نیاز دارد تا مهاجران ماهر را جذب کند و از کسانی که اینجا هستند به خوبی استقبال کند.


63 views0 comments

Comments


bottom of page