top of page

حذف تدریجی اقامت از طریق خرید ملک در اتحادیه اروپا؛ و اینبار اسپانیا !


پس از ایرلند و پرتغال، این بار دولت اسپانیاست که تصمیم به متوقف کردن خرید ملک از سبد گلدن ویزای خود می کند.

این روند که بر اساس سیاست ها کلی اتحادیه اروپا شکل گرفته است، به دنبال محدود کردن سرمایه گذاری مالی غیر فعال در کشورهای عضو‌ اتحادیه است.

در این راستا، نخست وزیر اسپانیا، آقای پدرو سانچز اعلام کرد که به دنبال ایجاد تغییراتی در قانون اخذ اقامت از طریق خرید ملک است و دولت او‌قصد دارد خرید ملک را از سبد گلدن ویزای اسپانیا خارج کند. این قانون در حال حاضر، ده سال است که فعال و معتبر است و به متقاضیان اقامت اجازه میدهد که با سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰ هزار یورویی در املاک اسپانیا، اقامت اسپانیا را اخذ کنند.

از آنجا که موضوع اخذ اقامت از طریق خرید ملک بصورت یک‌ قانون در مجلس به تصویب رسیده است، لغو آن‌ نیز نیازمند تصویب مجلس است. در این خصوص، مجلس اسپانیا که در حال حاضر بسیار چند حزبی و چند قطبی است، اعلام کرده است که در ماه های آتی این پیشنهاد دولت را بررسی خواهد کرد. این در حالی است که احزاب چپ گرا در مجلس مخالف محدود کردن سرمایه گذاری خارجی در پرتغال هستند و در مقابل، احزاب راست گرا اعتقاد دارند که عدم‌ کنترل مهاجرت باعث کم رنگ شدن هویت اسپانیا میگردد.

نظر شما در خصوص آینده اخذ اقامت اتحادیه اروپا چیست ؟


Comments


bottom of page