top of page

بازگشت ناخواسته و ناگهانی گردشگران پرتغالی از ایران، عصبانیت و ناراحتی ایشان را به همراه داشت


به دنبال متشنج شدن اوضاع بین ایران و اسرائیل، سفارت پرتغال ۳۴ گردشگر پرتغالی که در ایران در حال سفر بودند را علیرغم خواست ایشان به پرتغال باز گرداند.

این بازگشت ناگهانی و ناخواسته، اوج عصبانیت و ناراحتی گردشگران را به همراه داشت.

در گزارشی که توسط خبرگزاری CNN پرتغال تهیه شده است و در پاسخ به گزارشگر این برنامه در فرودگاه لیسبون، گردشگران پرتغالی از اینکه بصورت اجباری از سفر ایران، بازگشته اند بسیار ناراحت و عصبانی هستند و ابراز میکنند که آنجا (در ایران) همه چیز عالی بود ، امنیت بر قرار بود و حتی میهمانی ها هم پا بر جا بود . ایشان ابراز تاسف میکنند که از نیمه سفر باز گردانده شده اند و نتوانسته اند سایر بناهای تاریخی و فرهنگی با شکوه ایران را ببینند.

یکی از ایشان می‌گوید “ ما میخواستیم آنجا بمانیم . آنجا هیچ خبری نیست. خانواده های ما به ما خبر میدادند که چه اخباری در پرتغال درباره ایران در جریان است ولی ما خودمان در ایران بودیم و هیچ کدام از این خبرها آنجا نبود و همه چیز عادی بود”

این گروه ۳۴ نفره که با توری ۱۱ روزه برای سفر و تجربه جاذبه های ایران باستان و فرهنگ غنی ایران زمین به ایران آمده بودند، دیروز از ایران به پرتغال بازگردانده شدند.

به نقل از یکی از گردشگران هیچ مشکلی به هیچ وجه در خاک ایران وجود نداشت. آنها به راحتی در خیابان ها قدم میزدند و حتی میهمانی ها هم برقرار بودند. آنها که از ۱۱ آوریل به ایران سفر کرده بودند، حتی نیمی از سفر خود را هم سپری نکرده بودند که مجبور به توقف سفر و‌ بازگشت از ایران شدند.

یکی دیگر از گردشگران خطاب به خبرگزاری CNN پرتغال اعلام می کند که چرا؟ چرا مجبور به بازگشت از ایران شدند و خودش پاسخ میدهد : “بخاطر خبرهای روزنامه ها و تلویزیون ، بخاطر آنچه شما پخش میکنید!!!”


در لینک زیر ویدیو و خبر کامل این گزارش را میتوانید ببینید.Commentaires


bottom of page