top of page

ImmigrAssess D7

  • 1Step

About

اقامت تمکن مالی، نوعی اقامت برای کشور پرتغال است که ابتدا منجر به اقامت موقت وپس از ۵ سال تبدیل به اقامت دائم می شود. والبته همزمان با دریافت اقامت دائم می توان نسبت به اخذ ملیت و پاسپورت پرتغالی اقدام کرد. این نوع اقامت برای افرادی مناسب است که دارای شرایط زیر باشند: کسانی که در ایران درآمد متداول و متناسب دارند. این درآمد می‌تواند ناشی از درآمد های حاصله از اجاره املاک، سرمایه گذاری های مالی همانند بورس یا سپرده های بانکی و در آمد های ناشی از مالکیت های معنوی باشد. کسانی که بازنشست شده اند و درآمد بازنشستگی متداوم و متناسبی دارند. در این برنامه میتوانید با پاسخ به سوالات مطرح شده، نسبت به واجد شرایط بودن خود و خانواده جهت اقدام برای اخذ اقامت تمکن مالی اطلاع یابید.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page