top of page
IMG_4281.PNG

ویزای اقامت دانشجویی

چه شرایطی برای دریافت ویزای اقامتی وجود دارد ؟

داشتن پذیرش از یکی از موسسات آموزشی دوره تحصیلی مدرسه، آموزش عالی، دوره های تکمیلی یا دکترا در یکی از رشته های مرتبط با مدارک تحصیلی شما شرط اصلی برای دریافت این نوع اقامت است.

چگونه برای دریافت ویزای اقامت دانش آموزی یا  دانشجویی اقدام کنیم ؟

ابتدا می بایست با ارایه مدارک لازم ازمدرسه ٫ دانشگاه یا موسسه آموزشی عالی مربوطه در پرتغال نامه پذیرش اخذ گرددکه همکاران ما در اینجا این مسئولیت را بعهده خواهند داشت.

در مرحله بعدی می بایست سایر مدارک لازم،آماده و پس از اخذ وقت از نمایندگی سفارت پرتغال ( VFS Global ) کل مدارک تحویل نمایندگی می شود.

مدارک پس از بررسی اولیه توسط VFS GLOBAL به سفارت ارسال میگردد و سفارت اصولا حد اکثر ظرف 90 روز پاسخ مثبت یا منفی خود را در این خصوص اعلام می‌کند.البته در برخی شرایط ممکن است این دوره حتی بیشتر از نود روز هم طول بکشد. لازم به ذکر است که سفارت پرتغال در ایران  اختیار تام دارد که درخواست را پذیرفته یا رد کند.

ضمنا در این روند ابتدا برای متقاضی اصلی درخواست ویزای اقامت دانشجویی می‌شود و پس از دریافت کارت اقامت در پرتغال، اقدام لازم برای الحاق سایر اعضای خانواده از طریق اداره مهاجرت پرتغال صورت می‌گیرد .

اعتبار ویزای اقامت دانش آموزی یا دانشجویی چقدر است؟

ویزای اقامت دانش آموزی/دانشجویی چهار ماه اعتبار دارد و دارنده ی آن فقط حق دو بار ورود و خروج به/از پرتغال را دارد . با داشتن این ویزا متقاضی می بایست ظرف مدت اعتبار آن وارد پرتغال شده و نسبت به دریافت اقامت موقت یکساله ی خود اقدام نماید.

مراحل اخذ اقامت دانشجویی

اخذ پذیرش

دریافت وقت مصاحبه از VFS  

تکمیل مدارک لازم

حضور متقاضی در موعد مقرر در VFS

صدور ویزای دانشجویی

دریافت وقت مصاحبه در اداره مهاجرت پرتغال 

تکمیل مدارک لازم

حضور متقاضی در موعد مقرر در پرتغال 

تحویل مدارک در اداره مهاجرت پرتغال

صدور كارت اقامت

در مجموع، این پروژه چه هزینه هایی دارد ؟

۱- هزینه های مربوط به ترجمه، تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت که بر اساس تعرفه های مربوطه است .

۲- هزینه های مربوط به درخواست ویزای دانشجویی از VFS.

۳- هزینه صدور کارت اقامت در پرتغال: بر اساس تعرف های دولتی پرتغال.

۴- هزینه خدمات اخذ پذیرش و ویزای اقامت دانشجویی و کارت اقامت شامل:

   ۱. مشاوره در تهیه و تکمیل مدارک.

   ۲. اخذ پذیرش از موسسات آموزشی در پرتغال

   ۳. دریافت وقت مصاحبه و تحویل مدارک از سفارت پرتغال برای شما.

   ۴. ارائه خدمات رزرواسیون پرواز، هتل، بیمه و ترانسفر های فرودگاهی برای ورود به پرتغال.

   ۵. اخذ کد مالیاتی (NIF) در هنگام حضور متقاضی در پرتغال

   ۶. اخذ کد درمان از وزارت بهداشت پس از دریافت کارت اقامت متقاضی در پرتغال.

   ۷. افتتاح حساب بانکی در یکی از معتبرترین بانک های پرتغال پس از حضور متقاضی در پرتغال .

   ۸. دریافت وقت مصاحبه از اداره مهاجرت پرتغال برای تحویل مدارک.

   ۹. دریافت کارت اقامت و ارسال آن به متقاضی.

  ۱۰. همراهی در تمام مراحل فوق.

اقامت دانشجویی راه تحقق آرزوهای شماست؟ بیشتر بدانید!!

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟ با ما تماس بگیرید.

bottom of page